محصولات

فلنج استنلس استیل کلاس 150

فلنج لانگ استیل

فلنچ تخت دنده استیل

فلنج ساکت الوی استیل

فلنج ساکت استنلس استیل

فلنج اسلیپون الوی استیل

فلنج اسلیپون كربن استیل

فلنج اسلیپون فولادی

فلنج اسلیپون استنلس استیل

فلنج گلودار كربن استیل

فلنج گلودار فولادی

فلنج گلودار استنلس استیل

فلنج رینگی کلاس 150

فلنج ارفیس کلاس 150

انکر فلنج pn 16

فلنج دنده استیل

فلنج کور RTJ

فلنج گلودار فولادی RF

فلنج کور pn16

فلنج ساکت pn16

فلنج پی ان 16 | pn16

فلنج تخت Pn20

فلنج الوی استیل

فلنج فورج گلودار

فلنج لبه دار استیل

فلنج جوشی ساکت

فلنج دنده ای A105N

انكر فلنج کلاس 900|1500

فلنج اسلیپون کلاس 900|1500

فلنج جوشی pn 40

فلنج گردن دار pn 20

فلنج گلو بلند کلاس 600|900

فلنج لپ جوینت کلاس 600|900

فلنج گلودار جوشی کلاس 600|900

فلنج ساکت ولد کلاس 1500|2500

فلنج عینكی کلاس 2500|1500

فلنج دنده ای کلاس 600|900

فلنج اسپیکات کلاس 150

فلنج لپ جوینت کلاس 150|300

فلنج گردن دار کلاس 150|300

فلنج گلو بلند کلاس 150|300

فلنج ساکت ولد کلاس 150|300

انكر فلنج کلاس 150|300

فلنج عینكی کلاس 150|300

فلنج گلودار جوشی کلاس 150|300

فلنج کور کلاس 150

فلنج ساکت کلاس 150|300

فلنج اوریفیس کلاس 150

فلنج اسلیپون کلاس 150

فلنج دنده ای کلاس 150

نیما قطعه

Agency selling all kinds of stainless steel flanges, carbon steel, stainless steel ...

فلنج گلودار جوشیWelding Neck Flange

فلنج گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع ای گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش میشود . وجود این گلویی باعث تقویت تحمل فلنج برای تحمل فشار بالاودمای بالا و دمای زیر صفر وهمچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است.

تعدادسوراخهای فلنج ،قطر سوراخ ها وضخامت فلنج ها با توجه به استاندارد ها مشخص می گردد .

فلنج گلودار جوشی

فلنج کورBlind Flange

فلنج های کور از یک صفحه گرد بسته با سوراخ کاری هایی مطابق استاندار در پایان مسیر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می رود . فلنج های کور و همچنین پیچ های آن عموما فشار بیشتری نسبت به دیگر فلنج ها تحمل می کند که بیشترین این فشار در مرکز فلنج کور قرار دارد . فلنج کور نسبت به کلاس می تواند فشار مشخصی را تحمل کند.

فلنج کور

فلنج لپ جوینتLap Joint Flange

لپ جوینت فلنج همانند یک فلنج اسلیپون معمولی است که جای واشر ندارد ولبه سمت داخلی آن پخ دارد. که معمولا جهت فلنج گردان یا نگهدارنده کف رینگ یا کولار(استاب اند ) استفاده شده و این فلنج با سیال هیچگونه تماسی ندارد و هزینه آن نسبت به فلنج گردن دار بیشتر آست.

فلنج ها نوعی اتصال دهنده خطول لوله ویا شیر آلات و تجهیزات دیگر می باشند ویا برای کور کردن وبستن خط به کار می روند .

فلنج لپ جوینت