محصولات

فلنج ساکت الوی استیل

توضيح فارسي : فلنج ها صفحه هایی گرد (در موارد نیز به شکل مربع ، بیضی ولوزی) می باشند کل در اطراف آن چند سوراخ جهت عبور پیچ جهت اتصال به فلنج مقابل منظور گردیده است .تعدادسوراخها ،قطر سوراخ ها وضخامت فلنج ها با توجه به استاندارد ها مشخص می گردد . فلنج ها از دو معرفه یکی قطر اسمی فلنج به اینچ و دیگری کلاس فلنج که میزان حداکثرفشار برحسب پی اس آی (PSI) در دمای ماگزیمم می باشد . وبه عبارتی فلنج ها نوعی اتصال دهنده خطول لوله ویا شیر آلات وتجهیزات دیگر می باشند ویا برای کور کردن وبستن خط به کار می روند . و برای آببندی بین فلنجها ازواشر(گسکت ) که بین آنها قرار میدهند استفاده میشود.

فلنج ساکت ولد "Socket Weld Flange"
ساکت ولد فلنج همانطور که از اسمش پیداست این فلنج محفظه ای دارد که لوله داخل آن قرار میگیرد . اگر ای فلنج از داخل هم جوشکاری شود مقاوتش در برابر خستگی یک ونیم برابر و مقاومت استاتیکی آن برابر فلنج اسلیپون میشود.

فلنج ساکت ولد از نظر آلیاژی نیز به شرح زیر می باشد:
فلنج ساکت ولد کربن استیل A105 N
فلنج ساکت ولد الوی استیل A182 F1
فلنج ساکت ولد الوی استیل A182 F5
فلنج ساکت ولد الوی استیل A182 F11
فلنج ساکت ولد الوی استیل A182 F22
فلنج ساکت ولد الوی استیل A350 LF2
فلنج ساکت ولد الوی استیل A350 LF3
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F304
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F304L
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F316
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F316L
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F321
فلنج ساکت ولد استنلس استیل A182 F310

فلنج های فوق در کلاس های 150 ، 300 ،600 ، 900 ، 1500 ، 2500 ، 3000، 5000 ، 10000

اطلاعات بيشتر :

www.tngco.ir

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

1209

نیما قطعه

Agency selling all kinds of stainless steel flanges, carbon steel, stainless steel ...

فلنج گلودار جوشیWelding Neck Flange

فلنج گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع ای گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش میشود . وجود این گلویی باعث تقویت تحمل فلنج برای تحمل فشار بالاودمای بالا و دمای زیر صفر وهمچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است.

تعدادسوراخهای فلنج ،قطر سوراخ ها وضخامت فلنج ها با توجه به استاندارد ها مشخص می گردد .

فلنج گلودار جوشی

فلنج کورBlind Flange

فلنج های کور از یک صفحه گرد بسته با سوراخ کاری هایی مطابق استاندار در پایان مسیر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می رود . فلنج های کور و همچنین پیچ های آن عموما فشار بیشتری نسبت به دیگر فلنج ها تحمل می کند که بیشترین این فشار در مرکز فلنج کور قرار دارد . فلنج کور نسبت به کلاس می تواند فشار مشخصی را تحمل کند.

فلنج کور

فلنج لپ جوینتLap Joint Flange

لپ جوینت فلنج همانند یک فلنج اسلیپون معمولی است که جای واشر ندارد ولبه سمت داخلی آن پخ دارد. که معمولا جهت فلنج گردان یا نگهدارنده کف رینگ یا کولار(استاب اند ) استفاده شده و این فلنج با سیال هیچگونه تماسی ندارد و هزینه آن نسبت به فلنج گردن دار بیشتر آست.

فلنج ها نوعی اتصال دهنده خطول لوله ویا شیر آلات و تجهیزات دیگر می باشند ویا برای کور کردن وبستن خط به کار می روند .

فلنج لپ جوینت